Hoe gaat het in z’n werk

Aanmelding
Wanneer u denkt aan onderzoek bij uw kind, kunt u via het contactformulier een afspraak maken. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uw vragen en de onderzoeksmogelijkheden. Om een goed beeld te krijgen van uw kind en de context, bespreek ik graag de persoonlijkheid, ontwikkeling en functioneren van uw kind, een zgn. ontwikkelingsanamnese. Het intakegesprek duurt vaak tot 1,5 uur. Over het algemeen is dit gesprek alleen met ouder(s). Is uw kind al wat ouder (vanaf ±12 jaar) en/of zelf ook actief betrokken bij het proces, dan is hij of zij uiteraard van harte welkom om mee te komen praten.
Op basis van het intakegesprek denk ik met u mee over eventuele vervolgstappen en kunnen we verdere onderzoeksafspraken maken. Of wellicht komen we tot de conclusie dat onderzoek (nog) niet nodig of wenselijk is. Naar wens kan ik dan de informatie vastleggen in een gespreksverslag.

Het onderzoek
Het onderzoek neemt in de meeste gevallen één, en soms twee dagdelen in beslag. In verband met de concentratie op de ochtend, ik start graag om 9:30 uur. Op de onderzoeksochtend neem ik eerst rustig de tijd om, in uw bijzijn, kennis te maken en uw kind op zijn/haar gemak te stellen. We kunnen samen wat drinken, kletsen of spelen.
Wanneer uw kind daar klaar voor is, starten we met het onderzoek. In principe bent u hier als ouders niet bij aanwezig. Dit zodat uw kind zoveel mogelijk op mij gericht is, en in verband met de strakke regels voor het geven van de instructies en de hulp die mag worden gegeven.
De intelligentietest bestaat uit verschillende opdrachten. De test is afwisselend en kinderen hebben vaak plezier in de opdrachten en de één-op-één aandacht. Afhankelijk van de inhoud van het onderzoek, zal ik uw kind ook vragen om een tekening te maken en/of een vragenlijst in te vullen. Tussendoor zullen we pauze houden, waarin tijd is voor drinken en een tussendoortje, en even spelen of bewegen.

Rapportage en adviesgesprek
Na afloop van het onderzoek ontvangt u van mij binnen enkele weken een uitgebreide schriftelijke concept rapportage. Hierin worden alle testresultaten en observaties beschreven en vertaald in conclusies en adviezen. Ik nodig u vervolgens uit voor een persoonlijk adviesgesprek, waarin ruimte is voor uw vragen en voor het geven van achtergrondinformatie bij het rapport. Daarna ontvangt u de definitieve rapportage. Indien gewenst, schrijf ik voor uw kind een eigen verslag met uitleg en tips op maat.