Judith

Judith Kertai loopt haar masterstage bij Gekend Talent van januari tot oktober 2019 op de dinsdag en donderdag. Bij uw afspraken op deze dagen zal zij, met uw instemming, dan ook aanwezig zijn. In de eerste periode zal Judith hierbij vooral een observerende rol hebben. In de loop van de stage zal ze zelf ook gesprekken en onderzoeken gaan uitvoeren, onder begeleiding en later mogelijk zelfstandig, onder mijn verantwoordelijkheid. In dit geval zullen we dit vooraf met u bespreken. U mag er op uiteraard vertrouwen dat dit met grote zorgvuldigheid gebeurt en dat het belang van uw kind altijd voorop staat. Heeft u hier vragen over, schroom niet om deze te stellen.

Judith studeert Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar stage bij Gekend Talent doet ze dit jaar haar scriptie-onderzoek over afname van de WISC-V bij hoogbegaafde kinderen.
Ik hoop Judith een fijne en leerzame stageplaats te kunnen bieden, en tegelijkertijd zal zij met haar actuele kennis een waardevolle aanvulling zijn.

Hierbij stelt ze zich aan u voor:

“Ik ben Judith, ben 39 jaar oud en moeder van drie lieve meiden. Op mijn 36ste heb ik besloten om mijn carrière om te gooien en weer te gaan studeren. Hiervoor eigenlijk nooit goed geweten wat ik nou echt interessant vond, maar met de komst van de kinderen werd dit mij steeds meer duidelijk. Na het persoonlijk ervaren van het gebrek aan kennis van hoogbegaafdheid op scholen, wist ik dat ik hier iets mee wilde doen. Vandaar dat ik weer aan de studie ben gegaan en me hierbij wil specialiseren in hoogbegaafdheid. Inmiddels in mijn laatste jaar aangekomen, kijk ik ernaar uit om nu ervaring op te doen bij Gekend Talent in het testen van hoogbegaafde kinderen.”