Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong


Geen enkel kind is hetzelfde. Kinderen verschillen van elkaar in persoonlijkheid en temperament en de omgeving waarin ze opgroeien. Ook het stereotiepe hoogbegaafde kind bestaat niet. Wel kunnen al vanaf jonge leeftijd bepaalde zaken opvallen, zoals:

 • Wijze blik, al snel gericht kijken en lachen.
 • Vroeg bereiken van mijlpalen als omdraaien, zitten, kruipen en lopen.
 • Sterk geheugen.
 • Jong inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Snelle taalontwikkeling, rijke woordenschat.
 • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid, onderzoekend.
 • Perfectionisme, hoge verwachtingen stellen aan zichzelf.
 • Interesse in complexe of levensbeschouwelijke onderwerpen.
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • Creatieve manier van denken.
 • Autonoom: zelfstandig, de leiding nemen, een sterke eigen wil.
 • Meer aansluiting met oudere kinderen of volwassenen dan met leeftijdsgenootjes.
 • Intens gevoelsleven, hevige emoties.
 • Hoge mate van empathie en betrokkenheid, sfeergevoelig.
 • Veel energie, altijd ergens mee bezig, weinig slaap nodig.
 • Gevoeligheid voor geluiden, geuren, smaken, aanraking of muziek.
 • Vroege interesse in cijfers en letters, in boeken en lezen.
 • Voor de leeftijd moeilijke spelletjes spelen of puzzels maken.
 • Voor de leeftijd gedetailleerde (mens)tekeningen maken.