Onderzoek

Als school een leerling aanmelden voor onderzoek
Ongetwijfeld heeft u ze ook binnen uw school: meer- en hoogbegaafde kinderen. Leerlingen die door hun snelle, diepgaande of creatieve manier van denken, een andere onderwijsbehoefte hebben. Bij sommige van deze leerlingen is dit wel duidelijk, bijvoorbeeld door hun goede schoolprestaties, leergierigheid, opvallende interesses of taalgebruik. Maar er zijn ook meer- en hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren, zich niet laten zien in de klas, of die juist opvallen vanwege hun gedrag of werkhouding. Terwijl u als leerkracht het vermoeden heeft dat er ‘meer in zit’. Een begaafdheidsonderzoek kan dan meer duidelijkheid geven.

Ik word ingehuurd door scholen die voor deze leerlingen bewust kiezen voor een onderzoeker met kennis van hoogbegaafdheid. Die bijbehorende eigenschappen en gedragingen kan plaatsen, en gericht advies kan geven over onderwijsaanpassingen. En die weet om te gaan met kinderen die anders denken, gevoeliger zijn of bij wie sprake lijkt te zijn van onderpresteren.

Wanneer een leerling bij mij wordt aangemeld door school, kunnen gesprekken en desgewenst ook het onderzoek op school plaatsvinden. Over het algemeen zijn zowel ouders, leerkrachten als intern begeleider, aanwezig bij het intakegesprek en adviesgesprek. Uiteraard moeten ouders te allen tijde instemmen met onderzoek en het delen van de bevindingen met derden, in dit geval school. Zij krijgen dan ook inzage in de onderzoeksrapportage voordat dit met u gedeeld wordt.

Uw leerling is door ouders bij mij aangemeld voor onderzoek
De meeste kinderen worden voor onderzoek aangemeld door hun ouders. Echter in vrijwel alle gevallen spelen er ook vragen op het gebied van onderwijs. Bovendien ziet u als leerkracht uw leerling in een andere context en is uw informatie van belang voor een compleet beeld. Een goede communicatie met school vind ik dan ook belangrijk. Wanneer ouders hiermee instemmen, neem ik dan ook graag telefonisch contact op met de leerkracht voor aanvullende informatie. Het delen van de rapportage met school, is in handen van ouders. Ik sta uiteraard open voor vragen over onderzoeksresultaten, adviezen en onderwijsaanpassingen.