Werkwijze

Werkwijze van Gekend Talent
Gekend Talent onderscheidt zich door breed ‘kwalitatief’ onderzoek. Ik kijk verder dan testscores, maar streef ernaar om uw kind zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Zodat u na afloop een uitgebreide rapportage in handen heeft waar u uw kind in herkent en waarin uw vragen worden beantwoord, met praktische adviezen waar u en de school van uw kind mee verder kunnen.

Begaafdheidsonderzoek
In lijn met mijn visie over hoogbegaafdheid, bestaat een begaafdheidsonderzoek uit een intelligentieonderzoek, een creativiteitstest en een gevoeligheidsvragenlijst. Hierbij kijk ik niet alleen naar resultaten, maar mijn observaties tijdens het onderzoek zijn zeker zo waardevol. Voor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid en ontwikkeling van uw kind, heb ik daarnaast een gesprek met u als ouders, u kent uw kind immers het beste. Met uw toestemming neem ik ook graag (telefonisch) contact op met de leerkracht van uw kind.

Aanvullend onderzoek
Afhankelijk van uw vragen is aanvullend onderzoek mogelijk. Bijvoorbeeld naar sociaal en emotioneel functioneren, gedrag, schoolbeleving of executieve functies. Heeft u een specifieke vraag, stel deze dan gerust. Ik denk graag met u mee over de mogelijkheden.

Goed om te weten
Gezien mijn registratie als basis-orthopedagoog, ben ik niet bevoegd tot het diagnosticeren danwel uitsluiten van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme of ADHD. Ik ben wel bekend met mogelijke dubbeldiagnoses en misdiagnoses bij hoogbegaafdheid. Mochten uw onderzoeksvraag of mijn bevindingen tijdens het onderzoek hier aanleiding voor geven, dan zal ik dit met u bespreken en kan ik zo nodig meedenken over vervolgstappen.